+++ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. ให้การต้อนรับ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ICRC เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ระบุ สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มดีขึ้น เพราะทุกภาคส่วนร่วมมือกัน +++ คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นำคณะกรรมการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชนศรัทธา (กำปงตักวา) ร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน และติดตามผลการทำงาน เพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดความสันติสุขในอนาคต +++ ศอ.บต.จัดกิจกรรม “สถานีวิทยุซัวรอกีตอ ศอ.บต. สัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560” ณ มัสยิดมิฟตาฮุลญันนะห์ บ้านลูโบ๊ะการันยี ม.7 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล เพื่อเปิดช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและปลูกฝังให้คนในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น +++

เว็บไซต์มุสลิม

 

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม

3498842
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
120
2917
4236
3481337
34524
98937
3498842

Your IP: 54.145.101.227
Server Time: 2017-04-25 01:54:28

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  นำโดย  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ลงพื้นที่ ณ แปลงเกษตร Smart Farm ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผู้แทนนายอำเภอหนองจิก เกษตรจังหวัดปัตตานี เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล  และเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่กว่า 100 คนเข้าร่วม เพื่อมอบพัสดุเครื่องจักรทางการเกษตรให้กับชมรมเกษตรกรประชารัฐ ตำบลปุโละปุโย จำนวน 2 คัน ประกอบด้วย รถไถพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 1 คัน และ รถเกี่ยวนวดข้าว จำนวน 1 คัน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ศอ.บต. จัดอบรมการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบภายในองค์กรแก่บุคลากร ของ ศอ.บต. โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดถือปฏิบัติตามระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด
  2. เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรมค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  3. ผู้บริหาร ศอ.บต. พบปะผู้เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  4. เลขาธิการ ศอ.บต. ระดมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ประชุมหารือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  5. เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพิธีพระพุทธมนต์ หลวงพ่อทวดหนอน บนยอดเขามะรวด แหล่งรวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่
  6. เลขาธิการศอ.บต. ต้อนรับคนไทยที่ถูกกักตัวเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ที่ประเทศมาเลเซีย ด้านผู้ประสบเหตุการณ์และญาติ ขอบคุณศอ.บต.อย่างสุดซึ้งที่ไม่ทิ้งกัน
  7. ศอ.บต.ไม่ทอดทิ้งประชาชน คณะผู้บริหาร ศอ.บต. เผย พร้อมดูแลประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้ยุทศาสตร์ ตามแผนบูรณาการงาน 4 เป้าประสงค์
  8. เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในพื้นที่จังหวัดยะลา ประจำปี 2560
  9. ศอ.บต. ร่วมงานการกุศล สารธารสู่เด็กกำพร้า มูลนิธิอัลเกาษัร ครั้งที่ 11 นำสินค้าของดีในพื้นที่ จชต. ไปจำหน่าย หารายได้มาสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าในบ้านอัลเกาษัร
  10. หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ ด่านศุลกากรสะเดา จ.สงขลา ตรวจสอบความพร้อมในการทำงานของเจ้าหน้าที่ และร่วมหารือข้อราชการกับรองนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย

อบรม/สัมมนา

กรมประชาสัมพันธ์

Feedข่าว จ.ยะลา

Feedข่าว จ.ปัตตานี

Feedข่าว จ.นราธิวาส