+++ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. เผย ยอดจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ที่ชลบุรี ระหว่าง 19 - 25 พฤษภาคม 2559 รวม 12,524,910 บาท มีออเดอร์และตัวแทนจำหน่าย 450,780 บาท รวมทั้งสิ้น 12,975,690 บาท +++ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. เผยจัดสร้างและซ่อมบ้านประชารัฐ 3 ชุด คือบ้านอาสาคลายทุกข์ 70 หลัง บ้านประชารัฐเพื่อคนพิเศษ (พิการ) 70 หลังและบ้านประชารัฐประชาคม 707 หลัง ทั้งหมดเป็นการเฉลิมฉลองทรงครองราชย์70ปีและพระชนมายุครบ 7 รอบสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ +++ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. เผยการสร้างและซ่อมบ้านประชารัฐคนพิการ เน้น 3 เรื่องคือการสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ห้องนอน และทางเดินพิเศษ เชื่ออำนวยสะดวกให้คนพิการมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น +++ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวในรายการวิทยุเช้าวันนี้ว่า กำหนดแถลงข่าวผลการสำรวจ 2 ปี คสช. กับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 สรุปประชาชนยังพอใจในการทำงานและมั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้ทำให้เกิดสันติสุขได้ 72% +++ ศอ.บต. และไปรษณีย์ไทย ผนึกกำลังช่วยชุมชนชายแดนใต้ ขยายตลาดสินค้าฮาลาลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ หวังร่วมสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน +++

เว็บไซต์มุสลิม

 

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม

2708621
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
711
5056
10634
2662645
169471
159804
2708621

Your IP: 54.224.158.218
Server Time: 2016-08-30 02:45:56

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายจำนัล เหมือนดำ  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมให้โอวาท และร่วมส่งนักศึกษาทุน Muhammadiyah  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 43 คน ที่ ห้องประชุมโถง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี นายธีรุตม์  ศุภวิบูลย์ผล  ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. นายสายูตี  หะยีตาเห  นายกสมาคมศิษย์เก่าต่างประเทศจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายฮัสซัน ดาตู  ประธานชมรมผู้ปกครองนักศึกษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพบปะและให้ความรู้ถึงการใช้ชีวิตที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย และท่ามกลางบรรยากาศของผู้ปกครอง และญาติพี่น้องร่วมเดินทางมาส่งจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. พลังจากทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี หลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบฯ สร้างสังคมแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
  2. นักวิชาการร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและบทความ ผ่านการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 2 โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเป็นเจ้าภาพ
  3. องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ฉลองราชย์ 70 ปี เคียงคู่ทรงงาน 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
  4. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จ. นราธิวาส มอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชน ชี้ควรเป็นไปตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
  5. รักษาการผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. ร่วมประชุมพิจารณาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการ การรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจญ์
  6. กรมการศาสนา จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ฮิจเราะห์ศักราช1437
  7. ศอ.บต. ส่งมอบบ้านประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส มหามงคล เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ในพื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
  8. ศอ.บต. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ปี 2559
  9. วัดตานีนรสโมสร จ.ปัตตานี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีผลการเรียนที่ดี ในพื้นที่ จชต. จำนวน 104 ทุน
  10. รองเลขาธิการศอ.บต. เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนชุมชนคุณธรรม (ครอบครัวคุณธรรม สัจจะ สันติสุข) พร้อมเห็นชอบจัดกิจกรรมประกวดคัดไทยและเรียงความระดับเขตการศึกษา

อบรม/สัมมนา

กรมประชาสัมพันธ์

Feedข่าว จ.ยะลา

Feedข่าว จ.ปัตตานี

Feedข่าว จ.นราธิวาส