Made by: web.renat.sk
เว็บอื่นๆที่น่าสนใจ

เว็บไซต์มุสลิม

อัพเดท ราคา/พยากรณ์อากาศ
ราคายางพารา

(วันที่ 24 เม.ย.57 เวลา 15.00 น.) ที่วัดคลองเรียน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสมชาย จิโรจน์วณิชชากร ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อในปอด บิดาของทันตแพทย์สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร พร้อมด้วยนายวิทยา พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัตตานี โดยมีพระครูวรคณานุกูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ตลอดจนญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ข้าราชการและประชาชนร่วมไว้อาลัยในครั้งนี้


นายสมชาย จิโรจน์วณิชชากร อายุ 76 ปี เกิดเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2481 ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังจบการศึกษาที่กรุงเทพ ฯ การบัญชี ได้เข้าทำงานี่ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด (BBC) จนเกษียณอายุ ชีวิตคู่สมรสกับนางกานดา จิโรจน์วณิชชากร มีบุตรธิดาด้วยกัน 4 คน นายสมชาย จิโรจน์วณิชชากร เป็นสามีที่ประเสริฐของภรรยา เป็นพ่อที่ประเสริฐของลูก ท่านถนอมเลี้ยงดูทุกคนด้วยความรักความอบอุ่น เหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรที่ให้ความร่มเย็น ท่านเป็นบุคคลที่สู้ชีวิต เป็นผู้ที่มีความอดทน วิริยะ อุตสาหะมาตั้งแต่เยาว์วัย รับภาระดูแลครอบครัวตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ท่านทำงานทุกอย่าง สร้างฐานะครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง สอนให้ลูกเป็นคนดี  ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ดำเนินชีวิตในทางถูกต้องดีงาม ช่วยเหลือสังคม โดยที่ท่านเป็นแบบอย่างที่ดี ความตั้งใจอันแน่วแน่ของท่านก็คือ การปลูกฝังลูกทุกคนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม ได้รับการศึกษาที่ดี และในที่สุดความตั้งใจความปรารถนาดีของท่าน ก็ส่งผลให้ลูกทุกคนประสบความสำเร็จสูงสุด เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

**********************************

สำนักสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. รายงาน

 

(วันที่ 24 เม.ย.57 เวลา 11.30 น.) ที่ลานการค้าชุมชนเทศบาลตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบปะพูดคุยในเวทีประชาคม การส่งเสริมการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และสงขลา (จะนะ นาทวี เทพาและสะบ้าย้อย) โดยมีนายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ นายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอยะรัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง นักพัฒนาชุมชน ผู้นำศาสนา โต๊ะครู และครูสอนศาสนาจำนวนกว่า 300 คนเข้าร่วมในครั้งนี้

 

(วันที่ 24 เม.ย.57 เวลา 10.00 น.) พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในโครงการเสริมสร้างความสามัคคี เพื่อความสมานฉันท์ สู่สันติสุข อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยมีนายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสุวรรณ ภูวิภิรมย์ นายอำเภอแม่ลาน นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี พันตำรวจเอกสาธิต พลพินิจ ผู้กำกับการสถานีภูธรอำเภอแม่ลาน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่ลานเข้าร่วมกว่า 2,000 คน นอกจากนี้ยังมีการประกอบพิธีทางศาสนาของทั้ง 2 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ โดยคณะสงฆ์จากวัดต่างๆร่วมกันสวดมนต์ขอพร และศาสนาอิสลาม โดยผู้นำศาสนาร่วมกันดุอาร์ขอพร เพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสันติสุข ณ หอประชุมอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

 

 

วันนี้ (24 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น.) ณ ห้องโถง อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการรายเก่า และรายใหม่ จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ  ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในโครงการ “อบรมผู้ประกอบการของดีชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2557” โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า  200 ราย


พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า เราต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม นอกเหนือจากการนำของดีชายแดนใต้ไปจำหน่าย แต่เราต้องทำหน้าที่เสมือนทูต เป็นตัวแทนของภาคใต้ในการนำเสนอสินค้าที่สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ภาคใต้ในการลงพื้นที่เพื่อไปจำหน่ายสินค้า อยากจะให้มีการอบรมในเรื่องของข้อมูลจังหวัดนั้นๆด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการจำหน่ายสินค้า วันนี้อยากให้ทุกคนนำความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนกัน และนำสิ่งต่าง ๆที่ได้มานั้นมาพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง สามารถยืนอยู่ได้อย่างเข้มแข็งในการบริหารกิจการของตนเองได้อย่างยั่งยืน ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาครัฐ พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้คนต่างพื้นที่เกิดความกลัวการเข้ามาซื้อหาสินค้าในพื้นที่เป็นไปได้ยาก ถึงแม้สินค้าในพื้นที่ของเราจะดีมากเพียงใด การจัดโครงการในการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่อื่น ๆ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีในการจำหน่ายสินค้า แต่สิ่งที่สิ่งที่สำคัญคือ คนในพื้นที่ภาคใต้ต้องช่วยกันใช้สินค้าในพื้นก่อนและอาจจะพัฒนาความรู้ในช่องทางการค้าต่อไปในอนาคต ทั้งนี้อยากจะให้มีการจัดการอบรมทางด้านภาษา เทคนิคการค้าขาย เพื่อให้เกิดทักษะในการจำหน่ายสินค้าต่อไป

ทั้งนี้ การอบรมผู้ประกอบการของดีชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2557 ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ครั้งนี้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2557 โดยมีจัดเสวนาผู้ประกอบการ การบรรยายให้ความรู้การแปรรูปและการพัฒนาคุณภาพสินค้า การชี้แจงหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ และการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมงานของดีชายแดนใต้ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดนครปฐม  ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคม 2557

สำหรับผลประกอบโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ใน ต่างประเทศปี 2557 ที่ผ่านมา จำนวน 2 รัฐ คือ รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย มีผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้น 81 ราย จำนวน 80 บูท ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 7 วัน มียอดขายเงินสดอยู่ที่ 7,322,465 บาท ยอดสั่งซื้อสินค้าอยู่ที่ 1,275,170 บาท รวมทั้งสิ้น 8,597,635 บาท และรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย มีผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้น 113 ราย จำนวน 80 บูท ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2557 จำนวน 8 วัน  มียอดขายเงินสดอยู่ที่ 13,532,165 บาท ยอดสั่งซื้อสินค้าอยู่ที่ 2,816,480 บาท รวมทั้งสิ้น 1,6348,645 บาท  รวมยอดจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ในต่างประเทศปี 2557 ที่ผ่านมาทั้งสิ้น 24,946,280 บาท

***************************************

สำนักสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.รายงาน

 

(วันที่ 22 เม.ย.57 เวลา 11.00 น.) จากการเข้าสุนัตหมู่ หรือการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายให้กับเด็กชายจาก 12 ตำบลในอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวน 120 คน ซึ่งทางสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเข้าสุนัตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม โดยถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพี่น้องมุสลิมเพื่อการรักษาความสะอาด รวมทั้งช่วยป้องกันและลดปัญหาการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคซิฟิลัส โรคมะเร็ง โรคมะเร็งปากมดลูกของฝ่ายหญิง และยังช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์ได้ ซึ่งการเข้าสุนัต ในภาษาอาหรับเรียกว่า “คีตาล” ภาษามลายูท้องถิ่นเรียกว่า “มาโซะยาวี”

 
บทความ อื่นๆ ...
ผู้เข้าชมเว็บไซด์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1363
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2337
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้12647
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา15388
mod_vvisit_counterเดือนนี้64425
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา82563
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด10637223
รายการโทรทัศน์ ศอ.บต.

อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์

TV Online